Introduktion till sidnumrerade rapporter

Slutförd

Med sidnumrerade rapporter kan rapportutvecklare skapa Power BI-artefakter som har noggrant kontrollerade renderingskrav. Sidnumrerade rapporter passar utmärkt för att skapa försäljningsfakturor, kvitton, inköpsordrar och tabelldata. I den här modulen lär du dig att skapa rapporter, lägga till parametrar samt arbeta med tabeller och diagram i sidnumrerade rapporter.

Definition av sidnumrerade rapporter

Sidnumrerade rapporter ger en pixelperfekt vy över data. Pixelperfekt innebär att du har total kontroll över hur rapporten renderas. Om du vill ha en sidfot på varje försäljningskvitto som du skapar är en sidnumrerad rapport en lämplig lösning. Om du vill att en viss kunds namn alltid ska visas i grönt teckensnitt i en rapport kan du göra det i en sidnumrerad rapport.

Sidnumrerade Power BI-rapporter härstammar från SQL Server Reporting Services (SSRS), som först introducerades 2004. Sidnumrerade Power BI-rapporter och SSRS har mycket gemensamt. Om du letar efter information om sidnumrerade rapporter men inte kan hitta någon så kan du söka på Internet och i Microsofts dokumentation om SSRS. Där hittar du ett flertal blogginlägg, videor och dokument som rör detta ämne.

Power BI Report Builder

Sammanhang där sidnumrerade rapporter är rätt val

Du kan använda sidnumrerade rapporter för driftsrapporter med informationstabeller samt valfria sidhuvuden och sidfötter.

Alternativt kan du använda sidnumrerade rapporter när du förväntar dig att skriva ut rapporten på papper eller när du vill ha ett e-kvitto, en inköpsorder eller en faktura. Sidnumrerade rapporter är dessutom riktigt bra på att rendera tabelldata. Du kan ha anpassade sorteringsordningar, klickbara rubriker och URL:er i resultat, vilket möjliggör enkel integrering med anpassade program.

Sidnumrerade Power BI-rapporter kan även visa alla dina data i ett enskilt rapportelement, till exempel en tabell. Om du har 25 000 poster och du vill att rapporterna ska skrivas ut på över 100 sidor kan du göra det. Om du vill att varje tredje post ska skrivas ut med en ljusrosa bakgrund kan du göra det också.

Sidnumrerade Power BI-rapporter skapas inte i Power BI Desktop, utan byggs med hjälp av Power BI Report Builder. Sidnumrerade Power BI-rapporter är en funktion i Power BI Premium.

Power BI premium

I den här modulen kommer du att:

  • Hämta data.

  • Skapa en sidnumrerad rapport. 

  • Arbeta med diagram och tabeller i rapporten. 

  • Publicera rapporten.