Testa dina kunskaper

Slutförd

Besvara följande frågor för att se vad du har lärt dig.

1.

Varför är parametrar viktiga i sidnumrerade Power BI-rapporter?

2.

Med vilket verktyg skapas sidnumrerade Power BI-rapporter?

3.

Från vilket ursprungligt verktyg vidareutvecklades sidnumrerade Power BI-rapporter?