Skapa produktionsarbetsbelastningar på Azure Databricks med Azure Data Factory

Medel
Datatekniker
Databricks

Azure Data Factory hjälper dig att skapa arbetsflöden som orkestrera dataförflyttning och transformering i stor skala. Integrera Azure Databricks i dina produktionspipelines genom att anropa notebook-datorer och bibliotek.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Skapa en Azure Data Factory pipeline med en Databricks-aktivitet.
  • Kör en Databricks-notebook-dator med en parameter.
  • Hämta och logga en parameter som skickas tillbaka från anteckningsboken.
  • Övervaka din Data Factory pipeline.

Förutsättningar

Ingen