Skapa och publicera en webbapp med Azure App Service och Visual Studio Code

Nybörjare
Utvecklare
Azure
App Service
Visuell Studio-kod

Skapa och en webbapp med Visual Studio Code och publicera den i Azure App Service.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • Skapa en ny webbapp i Visual Studio Code
  • Publicera appen i Azure App Service
  • Uppdatera appen i Visual Studio Code och publicera uppdateringarna

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om begrepp kring webbappar
  • Programmeringskunskaper på nybörjarnivå
  • Lokala installationer av Visual Studio Code och antingen Node.js eller Python