Lägga till beslutslogik i din kod med instruktionen if-elseif-else i C#

Nybörjare
Utvecklare
Student
.NET

Lär dig att skapa förgreningar i kodens körningsväg med utvärdering av booleska uttryck.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • skriva kod som utvärderar villkor med instruktionen if-elseif-else
  • skapa booleska uttryck för att utvärdera ett villkor
  • kombinera olika booleska uttryck med hjälp av logiska operatorer
  • kapsla in kodblock i andra kodblock

Förutsättningar

  • Erfarenhet av att deklarera, initiera, ställa in och hämta värden från variabler med datatypen int
  • Erfarenhet av att skriva meddelanden till utdata med Console.WriteLine()
  • Erfarenhet av att använda stränginterpolation till att kombinera variabler till strängliteraler
  • Erfarenhet av att generera slumptal med klassen System.Random