Skapa en datadriven berättelse med Power BI-rapporter

Medel
Dataanalytiker
Power BI
Microsoft Power Platform

Med Power BI kan du skapa snygga och användbara rapporter som bildar en sammanhängande datadriven berättelse. Du får lära dig hur du använder knappar, bokmärken och andra navigeringstekniker. Dessutom får du lära dig hur du integrerar Power BI-rapporter med andra program. Power BI-kontroller kan interagera med varandra så att användarna ser precis de data som är intressanta för dem. Du får också utforska Power BI-rapportteman så att du kan skapa ett enhetligt rapportutseende i alla rapporter.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

 • utforma en rapportlayout
 • lägga till knappar, bokmärken och val
 • utforma rapportnavigering
 • använda grundläggande interaktioner
 • använda avancerade interaktioner och detaljvisning
 • konfigurera villkorsstyrd formatering
 • använda segmentering, filtrering och sortering
 • publicera och exportera rapporter
 • kommentera rapporter
 • använda prestandaanalyseraren till att finjustera rapporter
 • optimera rapporter för användning på mobila enheter.

Förutsättningar

Inga