Ändra DAX-filterkontexten i Power BI Desktop-modeller

Medel
Apputvecklare
Dataanalytiker
Power BI
Microsoft Power Platform

Filterkontexten beskriver de filter som tillämpas vid utvärderingen av ett mått-eller måttuttryck.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriva filterkontext.
  • Använda funktionen CALCULATE för att ändra filterkontext.
  • Skicka filter till funktionen CALCULATE.
  • Skicka filtermodifierare till funktionen CALCULATE.
  • Utföra kontextövergång.

Förutsättningar

Du bör ha erfarenhet av att skapa Microsoft Power BI Desktop-modeller och Power BI-rapportlayouter. Du bör också ha erfarenhet av att definiera DAX-mått (Data Analysis Expressions) och att arbeta med iteratorfunktioner.