Distribuera serverlösa API:er med Azure Functions, Logic Apps och Azure SQL Database

Medel
Utvecklare
Databasadministratör
Lösningsarkitekt
DevOps-tekniker
Datatekniker
SQL Database
GitHub
Visuell Studio-kod
Functions
Logic Apps

På det språk du väljer (Node.js, Python eller .NET) lär du dig hur du distribuerar en Azure-funktion som lägger till realtidsdata till en Azure SQL Database och utlöser en Azure Logic App för meddelanden med GitHub Actions för CI/CD.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • Skapa och distribuera serverlösa SERVER-API:er i Azure
  • Utforma Azure Functions på alla språk och integrera dem med Azure SQL Database och Azure Logic Apps

Förutsättningar

  • Erfarenhet av att navigera i Azure-portalen
  • Kunskaper om Visual Studio Code
  • Kunskaper om CI/CD-begrepp som GitHub Actions