Distribuera IoT-lösningar med Azure SQL Database

Medel
Avancerat
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Datatekniker
Databasadministratör
Dataanalytiker
SQL Database
IoT
IoT Hub
Virtual Machines
Functions
Log Analytics

I den här modulen får du lära Azure SQL Database tillhandahåller en prispjäsant backend för IoT-program. Du distribuerar också en mall som innehåller Azure SQL Database, virtuella Azure-datorer, Azure Functions och Power BI vilket förenklar distributionen och konfigurationen av IoT-lösningar.

Utbildningsmål

I slutet av den här modulen kommer du att kunna skapa skalbara IoT-lösningar med Azure SQL Database och använda mallen som tillhandahålls för många IoT-användningsfall.

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om Azure IoT
  • Erfarenhet av att navigera i Azure-portalen
  • Möjlighet att ansluta till en virtuell Azure-dator
  • Kunskaper om Azure-tjänster
  • Kunskaper om databasbegrepp som övervakning och frågor