Sammanfattning

Slutförd

Anta att du är en utvecklare som distribuerar IoT-program i molnet för en tillämpning inom fabriksautomatisering. Du vill simulera både maskinens beteende och den omgivande miljön. Den fördefinierade modulen för simulerad temperatursensor kan hjälpa dig att lösa det här problemet när den distribueras till gränsenheten.

Utan den här modulen skulle du inte kunna testa lösningen på ett bra sätt eftersom det är dyrt att hämta in såväl maskindata som omgivningsdata.

Genom att använda den färdiga modulen för en simulerad sensor kan du försäkra dig om att tillämpningen fungerar som förväntat.

I den här modulen utforskar vi följande scenarier inom det tekniska området:

  • Prognostisera beteendet för en komponent eller ett system: Använd simulerade sensordata för att förutsäga systemets beteende för testning.
  • Designöverväganden: Använd simulerade data för att utforma funktioner i systemet.
  • Arbeta inom begränsningar/toleranser och speciella driftvillkor: Använd simulerade data för att förstå begränsningar/trösklar för en lösning.
  • Säkerhetsöverväganden: Använd simulerade data för att förstå systemets säkerhetsgränser och begränsningar.
  • Verktyg som hjälper dig att skapa lösningen: Temperatursensorn fungerar som ett verktyg för att bygga den faktiska lösningen.