Distribuera SAP-certifierade erbjudanden på Azure

Avancerat
Administratör
Azure

I den här modulen utforskar du de kriterier för plattformsefterlevnad som anges av SAP för distribution av SAP-lösningar i Azure. Dessutom tittar du på alternativen för att distribuera SAP i Azure.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Identifiera kriterierna för plattformsefterlevnad.
  • Beskriv de tre alternativen när du distribuerar SAP-produkter i Azure.

Förutsättningar

Innan du går den här kursen rekommenderar vi att du har genomfört provet Azure Administrator (AZ-103) samt SAP HANA- eller NetWeaver-utbildning.