Beskriva Azure Databricks metodtips

Medel
Datatekniker
Databricks

Lär dig metodtips för administration av arbetsytor, säkerhet, verktyg, integrering, Databricks Runtime, HA/DR och kluster i Azure Databricks.

Utbildningsmål

I den här modulen får du lära dig metodtips i följande kategorier:

  • Administration av arbetsyta
  • Säkerhet
  • &Verktygsintegrering
  • Databricks Runtime
  • HA/DR
  • Kluster

Förutsättningar

Ingen