Beskriva Azure Databricks Delta Lake-arkitektur

Medel
Datatekniker
Databricks

Använd Delta Lakes som ett optimeringslager ovanpå bloblagring för att säkerställa tillförlitlighet och låg svarstid i enhetliga strömmande och Batch-datapipelines.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Bearbeta batchdata och strömma data med Delta Lake.
  • Lär dig hur Delta Lake-arkitekturen möjliggör enhetlig strömning och batchanalys med transaktionsgarantier i en datasjö.

Förutsättningar

Ingen