Introduktion

Slutförd

Anta att du är datatekniker och arbetar för ett företag som arbetar med hälsodataanalys och rapportering, och att du har en stor mängd statistisk data och telemetri om hälsoutrustning. Du använder för närvarande Azure Databricks för att läsa och transformera alla dessa data, men du behöver hitta ett bättre sätt att optimera dina arbetsbelastningar. När dina data växer så ökar den tid det tar att få värdefulla insikter om dina data. Din möjlighet att optimera din arbetsbelastning är inte längre en bra funktion, utan en funktion som måste finnas.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Beskriva skillnaden mellan otålig och lazy-körning
  • Definiera och identifiera transformningar
  • Definiera och identifiera åtgärder
  • Beskriva grunderna i hur Optimizer för katalysatorn fungerar
  • Skilja mellan breda och smala transformationer

Förutsättningar

  • En Azure-prenumeration. Om du inte har någon Azure-prenumeration kan du skapa ett kostnadsfritt konto.