Definiera och identifiera åtgärder och transformningar

Slutförd

I arbetsytan Azure Databricks du mappen 05-Lazy-Evaluation-and-Performance som du importerade i användarmappen.

Öppna anteckningsboken 2.Actions-and-transformations. Se till att du kopplar klustret till anteckningsboken innan du följer instruktionerna och kör cellerna i den.

I anteckningsboken kommer du att:

  • Definiera och identifiera åtgärder
  • Definiera och identifiera transformningar

När du har slutfört anteckningsboken återgår du till den här skärmen och fortsätter till nästa steg.