Utforma ett geografiskt distribuerat program

Avancerat
Lösningsarkitekt
Azure
Content Delivery Network
App Service
Cache for Redis
SQL Database
Cosmos DB

Skapa ett program som omfattar flera geografiska platser och få hög tillgänglighet samt återhämtning.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Utforma nätverksarkitekturen för ett geografiskt distribuerat program
  • Utforma programarkitekturen för ett geografiskt distribuerat program
  • Utforma dataarkitekturen för ett geografiskt distribuerat program

Förutsättningar

  • Kunskap på medelnivå om Azure PaaS-tjänsterna
  • Kunskap på medelnivå om arkitekturprinciper