Designa för tillgänglighet och återställning i Azure

Medel
Lösningsarkitekt
Azure
Storage
SQL Database
Cosmos DB
Site Recovery
Traffic Manager
App Service
Load Balancer
Backup
Application Gateway

Lär dig att hantera infrastruktur- och tjänstfel, återställa från dataförlust och återställa efter en katastrof genom att bygga in tillgänglighet och återställning i din arkitektur.

I den här modulen kommer du att:

  • Utnyttja services-tjänster för att utforma ett program med hög tillgänglighet
  • Införliva Azures funktioner för haveriberedskap i din arkitektur
  • Säkerhetskopiera och återställ på Azure för att skydda ditt program mot dataförlust eller skadade data

Förutsättningar

Ingen