Designa för effektivitet och drift i Azure

Medel
Lösningsarkitekt
Azure
Cost Management
Azure Advisor
Monitor

Läs hur du designar en Azure-arkitektur som är kostnads- och drifteffektiv, som minimerar förluster och ger dig full insyn i vad som händer i din miljö.

I den här modulen kommer du att:

  • Maximera effektiviteten i din molnmiljö
  • Använda övervakning och analys för att få åtgärdsinformation
  • Använda automatisering för att minska insatser och fel

Förutsättningar

Ingen