Utveckla, testa och publicera Azure Functions genom att använda Azure Functions Core Tools

Nybörjare
Utvecklare
Azure
Functions

Använd Azure Functions Core Tools för att skapa och köra funktioner på en utvecklingsdator och publicera dem i Azure.

Utbildningsmål

I slutet av den här modulen kommer du att kunna använda Azure Functions Core Tools till följande:

  • Skapa nya funktionsprojekt och funktioner
  • Köra och testa funktioner lokalt
  • Publicera funktioner i Azure

Förutsättningar

  • Erfarenhet på nybörjarnivå av Azure Functions-utveckling
  • Kunskaper i grundläggande kommandoradsanvändning