Sammanfattning

Slutförd

I den här självstudien har du använt Azure Functions Core Tools för att komma igång med att utveckla funktioner från kommandoraden. Du har skapat ett lokalt funktionsprojekt och den enkla räntefunktionen med enbart Core Tools och en textredigerare och har kört funktionen lokalt för att testa den. Efter att ha använt Azure CLI till att skapa en funktionsapp i Azure använde du Core Tools till att publicera funktionen och interagera med den i Azure.

Rensa

Sandbox-miljön rensar automatiskt resurserna när du är klar med den här modulen.

När du arbetar i din egen prenumeration kan det dock vara klokt att i slutet av ett projekt kontrollera om du fortfarande behöver de resurser som du skapade. Resurser som fortsätter att köras kostar pengar. Du kan ta bort resurser individuellt eller ta bort resursgruppen om du vill ta bort hela uppsättningen resurser.

Nästa steg

Nu när du kan skapa projekt och funktioner med Core Tools – vad är nästa steg?

  • Installera Core Tools och Azure CLI på din egen dator.
  • Prova att skapa funktioner som använder olika språk för att se skillnaderna mellan dem. Testa de olika utlösarmallarna och granska den genererade koden för att se hur du använder dem.
  • Kör func utan några kommandon för att visa Core Tools-användningsguiden och lär dig mer om de andra funktionerna. Vad gör func settings och func azure functionapp logstream?
  • Använd func init för att initiera en funktionsprojektmapp som Git-lagringsplats och spåra ändringar i koden, och ladda sedan upp den till GitHub och dela den.
  • Skapa automatiserade tester som använder func start för att köras på vilken dator som helst.
  • Ta en titt på utveckling av lokala funktioner med Visual Studio och Visual Studio Code, inklusive stöd för interaktiv felsökning.