Digital tillgänglighet

Nybörjare
Administratör
Student
Microsoft 365

Den här modulen visar hur du skapar tillgängligt och inkluderande innehåll för mobilappar och webben.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Lär dig mer om användarpåverkan av otillgängliga produkter som webbplatser och appar.
  • Utforska begreppet inkluderande design och hur det gäller vid planering och leverans av tillgängliga produkter.

Förutsättningar

Ingen