Upprätta säker åtkomst till appar för externa användare med Azure AD B2C

Nybörjare
Lösningsarkitekt
Azure
Azure Active Directory

Azure AD B2C är det kompletta identitetssystemet för dina program som ser till att användarna måste logga in säkert via multifaktorautentisering.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Lära dig hur du skyddar åtkomsten till ett program med Azure AD B2C
  • Lära dig hur du aktiverar multifaktorautentisering för Azure AD B2C

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om Azure AD