Aktivera tillförlitlig meddelandehantering för Big Data-program med Azure Event Hubs

Nybörjare
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Azure
Event Hubs

Anslut sändande och mottagande program med Event Hubs så att du kan hantera extremt hög belastning utan att förlora data.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Skapa en händelsehubb med hjälp av Azure CLI
  • Konfigurera appar för att skicka eller ta emot meddelanden via en händelsehubb
  • Utvärdera händelsehubbens prestanda med hjälp av Azure Portal

Förutsättningar

  • Få erfarenhet av att skapa och hantera resurser med hjälp av Azure-portalen
  • Få erfarenhet av att använda Azure CLI för att logga in på Azure och för att skapa resurser
  • Få kunskap om grundläggande stordatabegrepp som strömning och händelsebearbetning