Utforska kontinuerlig säkerhet och kontinuerlig drift i DevOps

Nybörjare
Administratör
Affärsanalytiker
Företagsägare
Affärsanvändare
Utvecklare
DevOps-tekniker
Funktionskonsult
Apputvecklare
Säkerhetstekniker
Lösningsarkitekt
Teknisk chef
Azure

Utforska två funktioner i DevOps-taxonomin, Kontinuerlig säkerhet och kontinuerlig drift.

Utbildningsmål

  • Jämför metoder för kontinuerlig säkerhet med metoderna i en traditionell livscykel för programvaruutveckling.
  • Förklara hur du utökar din DevOps-kultur för säkerhet.
  • Beskriv metodtipsen för 8 kontinuerliga åtgärder.
  • Förklara paradigmskiftet som måste ske i kulturen för att leverera affärsvärde med en modern IT-metod.

Förutsättningar

Ingen