Implementera CI/CD med Azure DevOps

Medel
Datatekniker
Databricks

CI/CID är inte bara för utvecklare. Lär dig hur du Azure Databricks notebook-datorer under versionskontroll i en Azure DevOps-lagringsplatsen och skapar distributionspipelines för att hantera din lanseringsprocess.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Lär dig mer om CI/CD och hur det gäller datateknik.
  • Använd Azure DevOps som lagringsplats för källkod för Azure Databricks notebook-datorer.
  • Skapa bygg- och lanseringspipelines i Azure DevOps för att automatiskt distribuera en notebook-fil från en utveckling till en Azure Databricks arbetsyta.

Förutsättningar

Ingen