Implementera och hantera hybrididentitet

Avancerat
Administratör
Identitets- och åtkomstadministratör
Säkerhetstekniker
Azure
Azure Active Directory

Det kan vara svårt att skapa en hybrididentitetslösning för att utnyttja din lokala Active Directory. Utforska hur du implementerar en säker hybrididentitetslösning.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • Planera, utforma och implementera Azure Active Directory Anslut (AADC)
  • Hantera Azure Active Directory Anslut (AADC)
  • Hantera synkronisering av lösenordshashar (PHS)
  • Hantera direktautentisering (PTA)
  • Hantera sömlös enkel inloggning (sömlös SSO)
  • Hantera federation exklusive manuella ADFS-distributioner
  • Felsöka synkroniseringsfel
  • Implementera och hantera Azure Active Directory Anslut hälsa

Förutsättningar

Inga