Förbättra tillförlitligheten med moderna metoder: Incidenthantering

Nybörjare
Administratör
DevOps-tekniker
Lösningsarkitekt
Teknisk chef
Azure

Alla har incidenter, men de bäst förberedda organisationerna vet hur de kan reagera på dem effektivt. Lär dig grundläggande effektiv incidenthantering och Azure-verktygen som gör den möjlig.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Lära dig hur viktig effektiv incidenthantering är
  • Få en förståelse för en incidents livscykel så att vi exakt vet hur vi ska arbeta
  • Lära dig om byggstenarna för att skapa en process för incidenthantering som gör att vi kan reagera snabbt.
  • Börja spåra dina incidenter effektivt med Azure DevOps-verktyg.
  • Utforska olika sätt att automatisera incidentspårning för en snabb och konsekvent hantering
  • Förstå riktlinjerna kring kommunikation som gör det möjligt att få en mer effektiv incidenthantering
  • Besöka några Azure-verktyg som kan förbättra reparationstiderna avsevärt under en incident

Förutsättningar

Inget