Mata in dataströmmar med Azure Stream Analytics

Medel
Datatekniker
Stream Analytics

Lär dig hur du skapar Azure Stream Analytics-jobb för att bearbeta indata, transformera dem med en fråga och returnera resultat.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Förstå strömbearbetning
  • Bearbeta strömmande data med Azure Stream Analytics
  • Beskriva fönsterfunktioner
  • Visualisera resultat i Power BI

Förutsättningar

  • Innan du går den här modulen rekommenderar vi att du slutför grunderna i data.