Förnya program med hjälp av Azure-molntekniker

Medel
Lösningsarkitekt
Funktionskonsult
Affärsanalytiker
Företagsägare
Teknisk chef
Granskare
Student
Azure
Kubernetes Service
Machine Learning

Innovation är ett komplext ämne som omfattar många områden. Flexibiliteten i det offentliga molnet möjliggör snabbare innovationscykler och snabbare hypotesverifiering. Lär dig hur du använder Azure-molntekniker för att hantera din organisations innovationskrav.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Förstå innovationscykeln
  • Mappa Azure-tjänster till faserna i innovationscykeln
  • Korrelera tekniker med affärsresultat av innovation

Förutsättningar

  • Grundläggande förståelse för molnanpassning
  • Förståelse för organisationens produkter, marknader och kunder