Kunskapstest

Slutförd
1.

Vilka är de två förutsättningarna för att Azure Databricks med Azure Synapse Analytics som gäller för Azure Synapse Analytics instansen?

2.

Vilken är rätt syntax för att skriva över data i Azure Synapse Analytics från en Databricks-notebook-dator?