Introduktion till Azure Arc-aktiverade datatjänster

Medel
Administratör
Databasadministratör
Datatekniker
Utvecklare
DevOps-tekniker
Lärare vid högre utbildning
Lösningsarkitekt
Student
Teknisk chef
Azure

I den här modulen får du lära dig grunderna i hybridberäkning och Azure Arc. Du får också lära dig grunderna i Azure Arc-aktiverade datatjänster, inklusive den övergripande arkitekturen. Sedan får du lära dig funktionerna i Azure Arc-aktiverade SQL Managed Instance och PostgreSQL Hyperskala.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriva varför hybridtjänster är en viktig teknikstrategi för många användare och företag.
  • Beskriva vad som Azure Arc-aktiverade datatjänster och varför det kan vara en viktig del av en hybridbearbetnings- och datastrategi.
  • Beskriva de hanterade funktionerna och fördelarna med att använda Azure Arc-aktiverade SQL Managed Instance för SQL Server arbetsbelastningar.
  • Beskriva de hanterade funktionerna och fördelarna med att använda Azure Arc PostgreSQL Hyperskala för program som vill använda PostgreSQL-motorn.

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om Azure
  • Kunskaper om distributionsalternativ för Azure SQL
  • Grundläggande förståelse för hur containrar fungerar
  • Grundläggande kunskaper om Kubernetes-plattformen
  • Arbetskunskaper om SQL Server