Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret för var och en av följande frågor och välj sedan Kontrollera dina svar.

1.

Contoso bestämmer det bästa sättet att optimera prestanda för sina distribuerade webbappar. Det är viktigt att Contosos användare kan komma åt lokalt cachelagrat innehåll för att optimera åtkomsttiderna. Vilken av följande lösningar rekommenderas?

2.

Vilket av följande SKU Azure Front Door-SKU:er ger stöd för SSL-avlastning?

3.

Säkerhetsadministratörer på Contoso vill säkerställa att den SKU Azure Front Door som du väljer integrerar med Microsoft Threat Intelligence och säkerhetsanalys. Vilken SKU ger det här stödet?

4.

Med Azure Front Door kan du hjälpa till att garantera att frontend-värdarna ser till att begäranden från samma användare vidarebefordras till samma server?

5.

När en administratör skapar Azure Web Application Firewall regler, vilken av följande regler bearbetas först när den tillämpas på HTTP- eller HTTPS-trafik?