Introduktion till Azure Sentinel

Nybörjare
Administratör
DevOps-tekniker
Lösningsarkitekt
Säkerhetstekniker
Azure
Sentinel

Traditionella SIEM-system (säkerhetsinformation och händelsehantering) tar vanligtvis lång tid att upprätta och konfigurera. Dessutom är de inte nödvändigtvis utformade för molnarbetsbelastningar. Med Azure Sentinel kan du mycket snabbt börja få värdefulla säkerhetsinsikter från dina molnbaserade och lokala data. Den här modulen hjälper dig att komma igång.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • Identifiera de olika komponenterna och funktionerna i Azure Sentinel.
  • Identifiera användningsfall där Azure Sentinel skulle vara en bra lösning.

Förutsättningar

  • Kunskaper om säkerhetsåtgärder i en organisation
  • Grundläggande erfarenhet av Azure-tjänster