Kunskapstest

Slutförd
1.

Vilket av följande scenarier är ett vanligt användningsfall för ett versionskontrollsystem?

2.

Vad är ett annat namn för ett versionskontrollsystem?

3.

Vad är skillnaden mellan Git och GitHub?

4.

Vilket Git-kommando ger information om hur du använder Git?