Säkerhet, ansvar och förtroende i Azure

Nybörjare
Utvecklare
Administratör
Lösningsarkitekt
Azure

Diskutera de grundläggande principerna för att skydda din infrastruktur och dina data när du arbetar i molnet. Lär dig vilka ansvarsområden som är dina och vilka Azure tar hand om åt dig.

I den här modulen kommer du att:

  • lära dig hur säkerhetsansvaret delas med Azure
  • lära dig hur identitetshantering ger skydd även utanför ditt nätverk
  • lära dig hur krypteringsfunktioner som är inbyggda i Azure kan skydda dina data
  • Lär dig hur du skyddar ditt nätverk och virtuella nätverk
  • Lär dig om avancerade tjänster och funktioner som Azure tillhandahåller för att skydda dina tjänster och data

Förutsättningar

Inget