Introduktion till Azure DDoS Protection

Nybörjare
Administratör
Lösningsarkitekt
Teknisk chef
Riskbedömare
Säkerhetstekniker
DDos Protection

Lär dig hur du skyddar dina Azure-tjänster från en DoS-attack med Azure DDoS Protection Standard.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Förklara typer av DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) och komponenterna i en effektiv strategi för DDoS-svar.
  • Jämför skillnaderna mellan Azure DDoS Protection Basic och Standard.
  • Utvärdera Azure DDoS Protection Standard, dess funktioner och arkitekturalternativ.
  • Välj grundläggande metodtips för att skapa DDoS-motståndskraftiga tjänster på Azure.

Förutsättningar

För att få bästa inlärningsupplevelse från den här modulen bör du ha:

  • Kunskap på medelnivå om nätverksbegrepp som routning, hubbar, växlar och DNS.
  • Kunskap på nybörjarnivå om Azure-nätverkstjänster, inklusive virtuella nätverk, Express Route, plats-till-plats-VPN, punkt-till-plats-VPN, Azure Firewall och Azure-regioner.
  • Kunskap på medelnivå om säkerhetsbegrepp som säkerhetsmodellen noll förtroende, identitetshantering och vanliga nätverksattacker.