Introduktion till Elastic i Azure

Nybörjare
Utvecklare
Databasadministratör
Azure
Virtuella Linux-datorer
Virtual Machines
Kubernetes Service

Upptäck de unika fördelarna med att köra Elastic i Azure och de olika distributionsalternativ som stöder dina Linux-arbetsbelastningar.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Utvärdera om Elastic i Azure är lämpligt för din Linux-arbetsbelastning
  • Beskriva hur de tre olika distributionsalternativen för Elastic i Azure underlättar migreringen till molnet

Förutsättningar

  • Kunskap på nybörjarnivå om att köra Linux på Azure
  • Medvetenhet om Elastic och Elastic Stack ("ELK Stack")