Introduktion till implementering av lambda-arkitektur för IoT-lösningar

Nybörjare
Utvecklare
IoT
Storage
Cosmos DB

En översikt över begreppen och resurserna bakom de lagringstekniker som används i IoT-program på Azure. När du har slutfört den här modulen kan du avgöra när du ska använda bloblagring, Data Lake Storage, Azure Cosmos DB och Time Series Insights.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Lära dig mer om hybridarkitekturen lambda i IoT
  • Lära dig när du ska använda Azure Blob Storage och när du ska uppgradera till Azure Data Lake Storage
  • Lära dig när du ska skapa en Cosmos DB-databas
  • Lära dig syftet med Time Series Insights

Förutsättningar

  • En introduktion till Azure IoT