Förstå API-gatewayer i en molnbaserad ASP.NET Core mikrotjänstapp

Avancerat
Utvecklare
Lösningsarkitekt
.NET
ASP.NET Core
.NET Core
Azure
Container Registry
Kubernetes Service

Ändra en molnbaserad app ASP.NET Core för att förstå API-gatewayer i Azure.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Distribuera ett ASP.NET Core e-handelsprogram för mikrotjänster till Azure Kubernetes Service (AKS).
  • Implementera ett BFF-mönster (Backend for Frontend) med hjälp av .NET.
  • Distribuera mikrotjänstprogrammet till en AKS-instans som använder Azure Application Gateway.
  • Exponera BFF-API:et utanför Kubernetes-klustret med hjälp Application Gateway Ingress Controller och få åtkomst till den externa Swagger-klienten.

Förutsättningar

  • Kunskaper om C# och ASP.NET Core
  • Kunskaper om REST API tjänster
  • Åtkomst till en Azure-prenumeration med ägarbehörighet