Instrumentera en molnbaserad ASP.NET Core-mikrotjänst

Medel
Utvecklare
Lösningsarkitekt
.NET
ASP.NET Core
.NET Core
Azure
Application Insights
Container Registry
Kubernetes Service
Monitor

Lär dig hur du instrumenterar en molnbaserad ASP.NET Core-mikrotjänstapp för att diagnostisera problem och övervaka prestanda.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

 • Utforska begrepp som rör diagnostikloggning och prestandaövervakning.
 • Implementera diagnostikloggning med Application Insights.
 • Implementera prestandaövervakning med Application Insights.
 • Aktivera Azure Monitor för containrar i ett Kubernetes-kluster.
 • Skapa ett anpassat prestandamått med hjälp av Prometheus.
 • Utforska ett anpassat prestandamått med Azure Monitor för containrar.

Förutsättningar

 • Kunskaper om C# och ASP.NET Core-utveckling på nybörjarnivå
 • Kunskaper om RESTful-tjänstbegrepp
 • Kunskaper om frågespråket Kusto på nybörjarnivå
 • Begreppsmässig kunskap om containrar och AKS på medelnivå
 • Åtkomst till en Azure-prenumeration med behörigheten Ägare