Migrera en lokal webbapp till Azure App Service

Nybörjare
Utvecklare
Azure
App Service

Använd Azure App Service Migration Assistant till att utvärdera om en webbapp är redo att distribueras i App Service och utför sedan migreringen.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • identifiera vilka typer av problem som kan uppstå när du migrerar en app som körs i Internet Information Services (IIS) till Azure App Service
  • utvärdera om en lokal webbapp är redo för migrering till med Azure App Service Migration Assistant
  • migrera en lokal webbapp till Azure App Service med Migration Assistant.

Förutsättningar

  • Viss erfarenhet av att arbeta med virtuella datorer, Windows Server och IIS
  • Grundläggande förståelse för hur IIS fungerar, dess utökningspunkter och hur ASP.NET-appar körs
  • En RDP-klient (Remote Desktop Protocol) (ingår i alla Windows-versioner)