Migrera lokala serverinstanser Windows Till virtuella Azure IaaS-datorer

Medel
Administratör
Lösningsarkitekt
Teknisk chef
Azure
Cloud Shell
Azure-portalen
Virtual Machines

Du kommer att kunna planera en migrering och välja lämpliga servermigreringsverktyg. Du får också lära dig hur du använder Azure Migrate, hur du utvärderar fysiska servrar och hur du migrerar dessa servrar.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

 • Planera migreringen.
 • Beskriv Azure Migrate.
 • Migrera serverarbetsbelastningar med Windows Server Migration Tools.
 • Utvärdera fysiska servrar med Azure Migrate.
 • Migrera lokala servrar till Azure.

Förutsättningar

För att få den bästa inlärningsupplevelsen från den här modulen är det viktigt att du har kunskap och erfarenhet av följande:

 • Hantera Windows Server-operativsystem (OS) och Windows Server-arbetsbelastningar i lokala scenarier, inklusive Active Directory Domain Services (AD DS), Domain Name System (DNS), Distributed File System (DFS), Microsoft Hyper-V och fil- och lagringstjänster
 • Vanliga Windows Serverhanteringsverktyg
 • Microsofts kärntekniker för beräkning, lagring, nätverk och virtualisering
 • Lokal återhämtning med Windows serverbaserade beräknings- och lagringstekniker
 • Implementera och hantera IaaS-tjänster (infrastruktur som en tjänst) i Azure
 • Azure Active Directory (Azure AD)
 • Säkerhetsrelaterade tekniker (brandväggar, kryptering, multifaktorautentisering)
 • Windows PowerShell skript
 • Automatisering och övervakning