Modellera data i Power BI

Medel
Affärsanalytiker
Dataanalytiker
Microsoft Power Platform
Power BI

Anslut Power BI till flera datakällor för att skapa rapporter. Definiera relationen mellan dina datakällor.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Skapa relationer mellan datakällor
  • Skapa ett nytt fält med beräknade kolumner
  • Optimera data genom att dölja fält och sortera visualiseringsdata
  • Skapa ett mått för att utföra beräkningar på dina data
  • Använd en beräknad tabell för at skapa en relation mellan två tabeller
  • Formatera tidsbaserade data så att du kan öka detaljnivån för mer information

Förutsättningar

Åtkomst till Power BI Desktop