Distribuera till flera Azure-miljöer med hjälp av JSON ARM-mallfunktioner

Nybörjare
Administratör
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Azure
Visuell Studio-kod
Azure Resource Manager
Lagringskonton

Distribuera till flera Azure-miljöer med hjälp av Azure Resource Manager-mallar samt funktioner, variabler, taggar och parameterfiler.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Skapa ett uttryck för ett unikt värde med hjälp av ARM-mallfunktioner.
  • Återanvända ditt uttryck genom att lagra det i en ARM-mallvariabel.
  • Ordna och spåra dina distribuerade Azure-resurser med hjälp av resurstaggar.
  • Hantera flera distributionsparametrar med hjälp av ARM-mallparameterfiler.

Förutsättningar