Övervaka och rapportera säkerhetshändelser i Azure AD

Medel
Lösningsarkitekt
Azure
Azure Active Directory
Monitor

Håll koll på säkerhetshändelser i dina Azure AD-resurser genom att använda inbyggda funktioner för rapportering och övervakning. Reagera på händelser när de sker och åtgärda säkerhetsrisker innan de blir till problem.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Spara loggar för Azure-granskningsaktiviteter och -inloggningsaktiviteter i Azure Monitor.
  • Skapa aviseringar för säkerhetshändelser i Azure Monitor.
  • Skapa och visa instrumentpaneler för att stödja förbättrad övervakning.

Förutsättningar

  • Kunskap om Azure AD
  • Kunskap om Azure Monitor