Konfigurera din Windows-app att använda Skärmläsaren och taligenkänning

Medel
Utvecklare
Windows

Lär dig hur du använder ljudelement för att göra en inkluderande Windows-app. Konfigurera appen så att den fungerar bra med Skärmläsaren och lägg till ett anpassat taligenkänningssystem för talad inmatning.

Utbildningsmål

I den här modulen lär du dig följande:

  • Hur du hjälper Skärmläsaren i Windows att tillhandahålla beskrivningar av dina användargränssnittselement.
  • Hur du lägger till ett taligenkänningssystem som fungerar bra med din specifika app.

Förutsättningar

  • Erfarenhet av att skriva kod i C# och XAML.
  • Kunskaper om hur Visual Studio används som utvecklingsmiljö.
  • En uppsättning högtalare och mikrofon eller ett headset.