Optimera en modell för prestanda i Power BI 

Medel
Dataanalytiker
Power BI
Microsoft Power Platform

Prestandaoptimering, även kallat prestandajustering, innebär att göra ändringar i datamodellens aktuella tillstånd så att den körs mer effektivt. När din datamodell optimeras fungerar den i princip bättre.

Utbildningsmål

I slutet av den här modulen kommer du att kunna:

  • Granska prestanda för åtgärder, relationer och visuella objekt.
  • Använda variabler för att förbättra prestanda och felsökning.
  • Förbättra prestanda genom att minska kardinalitetsnivåer.
  • Optimera DirectQuery-modeller med lagring på tabellnivå.
  • Skapa och hantera sammansättningar.

Förutsättningar

Inget