Utföra analyser i Power BI 

Medel
Dataanalytiker
Power BI
Microsoft Power Platform

Du får lära dig hur du använder Power BI för att utföra dataanalysfunktioner, hur du identifierar avvikande värden i dina data, hur du grupperar data och hur du kvantiserar data för analys. Du får också lära dig hur du utför tidsserieanalys. Slutligen kommer du att arbeta med avancerade analysfunktioner i Power BI, till exempel Snabbinsikter, AI-insikter och analysfunktionen.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Utforska statistisk sammanfattning.
  • Identifiera avvikande värden med visuella Power BI-objekt.
  • Gruppera och kvantisera data för analys.
  • Tillämpa klustertekniker.
  • Utföra analys av tidsserier.
  • Använda funktionen Analysera.
  • Använda anpassade visuella objekt för avancerad analys.
  • Granska Snabbinsikter.
  • Tillämpa AI-insikter.

Förutsättningar

Inget