Introduktion

Anta att du arbetar för en vårdgivare. Hur kan du övertyga dina kunder om att deras data är säkra? Kan din arkitektur klara en trafiktopp om en mediarapport blir viral? Kan din arkitektur hantera fel på en eller flera viktiga komponenter? Använder du resurserna på det mest effektiva sättet?

En bra arkitektur hjälper dig utforma, bygga och kontinuerligt förbättra ett säkert, tillförlitligt och effektivt sätt. I den här modulen presenterar vi de grundpelare och principer som är en förutsättning för en bra Azure-arkitektur.

Anteckning

De begrepp som diskuteras i modulen är inte heltäckande, men de visar några viktiga överväganden när du skapar en lösning i molnet. Microsoft publicerar en rad olika mönster, riktlinjer och exempel på hur du skapar program i Azure. Vi rekommenderar att du söker igenom innehållet i Azure Architecture Center när du börjar planera och utforma din arkitektur.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att

  • identifiera viktiga principer för en arkitekturlösning i molnet
  • Tillämpa viktiga principer när du skapar en stabil arkitekturgrund

Krav

Ingen