Sammanfattning

Arkitekturen är grunden för programmets design. En bra arkitektur ger dig tryggheten att din app på ett hållbart sätt uppfyller dina kunders behov, såväl nu som i framtiden.

De arkitektoniska prioriteringarna och behoven skiljer sig från app till app, men om du utgår från de fyra grundläggande hörnpelarna för arkitektur, så kan du vara säker på att du har gett tillräckligt med uppmärksamhet åt alla aspekter av ditt program:

  • Säkerhet: Skydda åtkomst och dataintegritet och uppfyll efterlevnadskrav
  • Prestanda och skalbarhet: Möt efterfrågan effektivt i alla scenarier
  • Tillgänglighet och återställning: Minimera nedtid och undvik permanent dataförlust
  • Effektivitet och drift: Maximera underhållsfunktioner och se till att kraven är uppfyllda med övervakning

Om du fokuserar på dessa pelare när du utformar din arkitektur kan du vara säker på att du lägger en stabil grund för dina program i molnet. Med en sådan solid grund kan du driva innovation genom din miljö, skapa lösningar som dina användare uppskattar och som kommer att stärka dina kunders förtroende.

Läs mer

Mer information om arkitekturlösningar i Azure hittar du i guiden Grundpelare för programkvalitet i Azure Architecture Center.